ЕТ "Руми - Румен Пачов"

гр. Сандански
ул. Малашевска 8
Автогара, гише 1


тел. 0887 656 805